PROJELERİMİZ

Sağduyunun İstİkbalİmİze hakİm olabİlmesİ amacıyla yürüttüğümüz başlıca faalİyet alanlarımız / projelerİmİz:

- KAB (Kur´anın Anlamıyla Buluşma) Projesi: İnsan kullanım el kılavuzu olan Kur´an-ı Kerim´in orijinal hali ile okumanın yanında, gönüllülerimiz tarafından ilahi mesajın kendi ana dillerinde de (Türkçe, Almanca, İngilizce) okunmasını, anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak amacıyla projelerin üretilmesi ve takip edilmesi için gayret sarf ediyoruz.

- Son Peygamber Platformu Çalışmaları: Son Peygamber Hz. Muhammed (SAS)´in hayat anlayışını, mesajlarını karikatür ve görsellerle süsleyip, çağımızın iletişim araçlarını kullanarak sosyal medyada ve  halka açık mekanlarda kurulan sergiler (Çizgilerle 40 Hadis Sergileri)  aracılığıyla tüm insanlığa ulaştırmak için faaliyetler üretiyoruz.

- HESAG (Helal, Sağlıklı ve Doğal Beslenme) Projesi: Çevreyi ve insanı merkeze alarak, Helal, Doğal ve Sağlıklı Gıda konusunda görsel, işitsel, sanatsal, yazılı, basılı, web ortamında kullanılan materyaller üreterek, seminer ve konferanslar düzenleyerek, insanlığın yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, toplumda bu gayede bir farkındalık oluşturma gayretindeyiz.

- Mutlu Aile - Huzurlu Toplum Projemiz - Aile Tanışma ve Dinlenme Programları: Yılda bir defa da olsa tüm gönüllülerimizin  otel türü mekanlarda  ailece bir araya gelmelerine imkan sağlayarak bu birliktelik vesilesi ile onların vizyonumuza uygun eğitimine, gönüllülerimizin birbiri ile ailece tanışması-kaynaşması ve her türlü gelişimine destek veriyoruz.

- Zinde Gençlik: Genç gönüllülerimizi ve neslimizi korumak, bedenen ve ruhen gelişimlerini sağlamak gayesiyle birbiri ile tanışmalarını, kaynaşmalarını sağlayarak ortak çalışma alanları oluşturuyoruz. Bu vesile ile belirli periyotlarla Gençlik tanışma ve dinlenme programları, çadır kampları organize ediyoruz. İzcilik çalışmasına önem veriyor, genç gönüllülerimiz arasında izcilik faaliyetinin tanınması, kavranması ve uygunlaması için çaba sarf ediyoruz.

- Çevre Bilinci Oluşturmaya - Doğayı korumaya Yönelik Projelerimiz: Doğal çevreyi korumak, güzelleştirmek ve geleceğe güvenle aktarılmasına çalışmak; bozulan insan-çevre ilişkilerinin yeniden tesisi için çaba sarf etmek amacıyla “Sofrada sıfır artık”, “Dikili ağacım var” gibi farkındalık oluşturacak projelerin yaşadığımız ülkelerde de uygulanmasını ve takip edilmesini sağlıyoruz.

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Faaliyetleri: Gönüllülerimizin her türlü sosyal yardımlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için köprü oluyor, bu yardımların birinci elden ilgilisine ulaşması için çaba gösteriyoruz.

- Sağlıklı ve bilinçli, “Zinde bir gelecek”  hedefimize yönelik yardıma muhtaç yüksek öğretim öğrencileri tespit ederek, maddi ihtiyaçlarını karşılama yoluyla eğitimlerine destek vermeye devam ediyoruz.

- Dr. Mahmud Es’ad Coşan Yâd  Özel Programları: Miladi 1938 ve 2001 yılları arasında yaşamış ve çalışmalarımızda ilmini, irfanını ve hizmet metodunu örnek aldığımız, yaşadığı dönemde Türkiye'de yetişmiş sayılı münevverlerden biri olan ilim, fikir ve gönül önderi Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi;  tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da birçok sohbet, seminer ve konferanslar vererek İslamın bu diyarlarda da doğru anlaşılıp yaşanması konusunda gayret sarf etmiştir. Kendisine olan vefa borcumuz gereği, kendilerini her yıl hicri doğum günlerinde  Almanya'nın farklı şehirlerinde özel salon programları ile yâd ediyoruz.

PROJE ORTAKLARIMIZ

  • Ebrar Egitim, Sanat ve Çevre Derneği (Ebrar Erziehung, Kunst und Umwelt e.V.) - BERLIN
  • Ideal Eğitim, Kültür ve Spor Derneği (IDEAL Bildung, Kultur- und Sportverein e.V.) - INGOLSTADT
  • Hamburg Çevre, Eğitim, Öğretim ve Yardımlaşma Derneği (Hamburger Umwelt-, Bildung-, Erziehung- und Solidaritätszentrum e.V. -HUBES) - HAMBURG
  • Esraf Sosyal Gelişim Derneği (ESRAF Erzieherische und soziale Entwicklung e.V.) - GLADBECK
  • Fütüvvet Eğitim, Yardımlaşma ve Dostluk Derneği (FUTUVVET e.V. Bildungs-, Hilfs und Freundschaftsverein.) - LUDWIGSHAFEN